ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น พอ.สว.บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างร้อยยิ้มฯ

ที่ รร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม หมู่ที่1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น คณะหน่วยแพทย์ พอ.สว. หลายองค์กรเอกชน กลุ่มพลังมวลชน เหล่ากาชาด กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลฯ นักเรียน นักศึกษา รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลฯ สนง.สาธารณะสุข ฯ พัฒนาการ ฯ ประมง – เกษตรอำเภอฯ มาให้ บริการ ร่วมกันมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ เงินทุนพัฒนาเด็กชนบท และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ลูกพันธุ์ปลา แก่ประชาชนที่มาพบปะ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม มี น.ส.ธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขอนแก่น มาเป็นประธา กล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

จากนั้นนายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม นายอำเภอหนองสองห้อง ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดรายงานวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ทั้งจังหวัดและอำเภอได้ให้บริการช่วยเหลือแก้ปัญหา ได้พบปะประชาชนที่อยู่ห่างไกล

สำหรับคณะ พอ.สว. ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการ ต่างๆได้มอบสิ่งของเงินสงเคราะห์ ดังนี้ ด้านอุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์เครื่องใช้มอบให้ รพ.ส่งเสริมสุขภาพฯ มอบลูกพันธุ์ปลาจำนวนสามหมื่นตัว เงินสงเคราะห์พัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯจำนวนสิบทุนๆละ หนึ่งพันบาท และมอบถุงยังชีพอีกจำนวน150 ชุดแก่ประชาชนดังกล่าว

Last Updated on 24/07/2022 15:14:12 by เสียงภูพานออนไลน์