ข่าวอัพเดทรายวัน

สุรินทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ คณะนายทะเบียนสมาชิกพรรคอบรมสมาชิกพรรคและแกนนำเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกับเปิดตัวผู้สมัครของพรรค

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2565 ที่สนามกีฬาคลิกออฟเอฟซี ทีมพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสุรินทร์ อบรมสมาชิกพรรคและเกนนำเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกับรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ คณะนายทะเบียนสมาชิกพรรคร่วมอบรมสมาชิกพรรคและเกนนำเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกับเปิดตัวผู้สมัครของพรรค 6 คน ซึ่งมีนายวิภูษิต มีสิทธิ์, ภูมิสิน กาละแวก, องอาจ โสรถาวร, ยรรยง ผิวอ่อน, ทวีศักดิ์ ยงยิ่งยืน, และ ไพบูรณ์ ศิริมา โดยในภาคเช้านายวิภูษิต มีสิทธิ์ ได้กล่าวถึงการอบรมสมาชิกพรรคและเกนนำเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมานายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียน สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ บรรยายหัวข้อ สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน พร้อมกับได้ให้ชาวบ้านแจ้งถึงความเดือดร้อน ซึ่งส่วนมากเรื่องที่ดินทำกิน
ต่อมาภาคบ่ายได้เปิดเวทีรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และสรุปประเด็นประจำวันพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกและการเปลี่ยนแปลง ส่วนตัวได้ประโยชน์จากการอบรมเป็นอย่างมากและได้นำไปปรับใช้ ทั้งความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจทันสมัย การสร้างแบรนด์ผ่านโลกออนไลน์ การเป็นนักการเมืองภายใต้อุดมการณ์ประชาธิปไตย ซื่อสัตย์สุจริต และที่สำคัญยังได้เครือข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้จากคนต่างรุ่น ต่างที่มา ต่างสาขาอาชีพ อีกด้วย

นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อบรมสมาชิกพรรคในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นี้ โดยมีนายวิภูษิต มีสิทธิ์(ทนายเบิร์ด) เป็นผู้สมัครของพรรคที่ติดดินออกช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งอาจกลายเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่โดยไม่คาดฝัน มีโอกาสมาทำงานร่วมกับพรรคตามความถนัดและความสามารถ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง เช่นเดียวกับนักการเมืองหลายคนของพรรคในอดีตที่เคยผ่านมา และได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบนักการเมืองที่ยึดถือในระบอบประชาธิปไตย โดยวันนี้ไม่ได้มาอบรมสมาชิกพรรคอย่างเดียว ซึ่งจะมีประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อนขึ้นพูดสอบถามถึงเรื่องความเดือดร้อน โดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่ดินทำกิน ซึ่งทางตนนั้นก็จะรับเรื่องไว้พร้อมกับจะประสานไปที่กระทรวงฯที่รับผิดชอบหาทางแก้ไขให้กับประชาชนต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 25/07/2022 19:55 น. by เสียงภูพานออนไลน์