ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร พิธีอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการบรรพชาอุสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในนามของผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 2 นิกาย ได้ดำเนินการจัดทำพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะสงฆ์ โดย พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ระยะสั้น 15 วัน ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ ฯ รวมทั้งได้ศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีผู้สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทตามโครงการ มีผู้เข้าร่วมพรรพชาอุปสมบท จำนวน 16 ราย โดยให้พระภิกษุผู้บรรพชาอุปสมบทในการศึกษาปฏิบัติธรรม ยึดแนวทางการจัดทำหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชโครงการฯ ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ 1 วัน คือวันที่ 3 สิงหาคม ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี , ที่พักสงฆ์ป่าภูไม้ฮาว , สวนทุเรียนมุกดาสยาม

Last Updated on 25/07/2022 20:24:12 by เสียงภูพานออนไลน์