ข่าวอัพเดทรายวัน

คณะครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชัน

คณะครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ได้โลหิต 172,000 ซีซี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 65 ที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยได้เปิดกรวยราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คณะครู อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ไปให้กำลังใจคณะครู อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใจบุญ ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ตลอดจนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนาคารเลือดกาฬสินธุ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 430 คน ได้โลหิต 172,00 ซีซี

นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อการแสดงถึงความจงรักภักดี เป็นการทำดีด้วยหัวใจ ด้วยการบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษา เยาวชน รู้จักการให้อย่างเต็มใจ เสียสละ จิตอาสา “ให้เลือดให้ชีวิต”

Last Updated on 26/07/2022 16:50:24 by เสียงภูพานออนไลน์