ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ศาลกาฬสินธุ์บริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมใจบริจาคโลหิต ในโครงการ “save Lives Tongeter ศาลยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมศาล จ.กาฬสินธุ์ นางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ และคณะผู้พิพากษาประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ นางวัฒนานันท์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ นายพูนศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนายการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จ.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ตามโครงการ “save Lives Tongeter ศาลยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

ทั้งนี้ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม ได้เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศตามโครงการข้างต้น เป้าหมายหลักในการบริจาคโลหิตมีความต้องการ 700,000 ซีซี โดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี ทำความดีด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นสำรองเลือดให้มีปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในการนำไปช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเลือดหรือให้รับผู้ที่มีความต้องการหรือให้ทันต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องการรับบริจาคโลหิตต่อไป

โดยในการรับบริจาคโลหิตที่ห้องประชุมของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสมคิด สุทธิพรม ตัวแทนชมรมผู้บริจาคโลหิต จ.กาฬสินธุ์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ให้บริการตลอดทั้งวัน

Last Updated on 26/07/2022 16:54:08 by เสียงภูพานออนไลน์