ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพล.ต.ต. วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ นายธนทร ศรีนาค หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ นางสาวจันทรา นรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 โดยผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทแบ่งเป็นส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 91 คน จัดพิธี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จำนวน 819 คน จัดพิธี ณ วัดในจังหวัดต่างๆ ที่กำหนด ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 10 คน

จัดพิธี ที่วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

ในการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีจาก ส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ทุกหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คน และเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณ พระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ที่เมตตานุเคราะห์สถานที่จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ และให้ความเมตตาฝึกอบรม พระนวกะ ที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทใน

Last Updated on 26/07/2022 17:03:31 by เสียงภูพานออนไลน์