ข่าวอัพเดทรายวัน

เปิดตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ในจังหวัดยโสธร

พาณิชย์จังหวัดยโสธรเปิดงาน Fruits Farm Showcase สะออน 50 ปี ศรียโสธร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผลไม้ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและพัฒนาช่องทางการตลาดให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลไม้ในจังหวัดยโสธร

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานเปิดงาน “Fruits Farm Showcase สะออน 50 ปี ศรียโสธร”โดย พาณิชย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรและผลไม้ในจังหวัดยโสธร เนื่องจากจังหวัดยโสธรมีคำขวัญประจำจังหวัด คือ “เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ” มีสินค้าเกษตรที่ปรากฏในคำขวัญของจังหวัดยโสธร ได้แก่ แตงโม และข้าวหอมมะลิ โดยแตงโมถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของชาวยโสธรที่นำรายได้มาสู่ภาคการเกษตรจำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดยโสธรมีแร่ธาตุสำคัญที่เหมาะกับการปลูกแตงโม ส่งผลให้แตงโมจังหวัดยโสธรมีคุณภาพดีได้รับความนิยมค่อนข้างสูง ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้จังหวัดยโสธรยังมีสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ ได้แก่ มะม่วง เงาะ อินทผลัม มะขามหวาน ลำไย แก้วมังกร ฝรั่ง กล้วย ฯลฯ ถึงแม้พื้นที่เพาะปลูกไม่มากเท่ากับพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญในระดับประเทศ แต่ผลผลิตสินค้าเกษตรเหล่านี้ กลับเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะในช่วงเตือนมิถุนายน – กรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลไม้เหล่านี้ให้ผลผลิตจำนวนมาก

เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตร มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรได้ดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร/ผลไม้ของจังหวัดยโสธร พัฒนาช่องทางการตลาดให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการการพัฒนาสินค้า จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร/ผลไม้ในจังหวัด ครั้งที่ 2 “Fruits Farm Showcase สะออน 50 ปี ศรียโสธร” ขึ้น ในวันนี้ (26 ก.ค.2565) ในงานประกอบด้วยกิจกรรม การสาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตร, การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร อาทิ ผักสด ผลไม้ เช่น แตงโม อินทผลัม กล้วย ฝรั่ง เงาะ ลำไย มะม่วง สินค้าเกษตรแปรรูป ส่งตรงจากฟาร์มและชุมชนจำนวนมากกว่า 10 บูท โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร อย่างเคร่งครัด ที่ประกาศกำหนดโดยผู้เข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม รวมทั้งผู้มาจำหน่ายสินค้าทุกคนมีผลตรวจ ATK เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 26/07/2022 17:11 น. by เสียงภูพานออนไลน์