ข่าวอัพเดทรายวัน

เลยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ระหว่างไทย กับผู้นำฝ่ายทหารของประเทศ สปป.ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พ.อ. ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 ผู้แทน พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว พร้อมด้วย พ.อ. อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 รองหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว และ พ.ท. ประดิษฐ์ พรมเรียน รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 ร่วมประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้วยการจัดประชุมร่วมระหว่างจังหวัด กับ แขวง ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ระหว่างไทย กับผู้นำฝ่ายทหารของประเทศ สปป.ลาว ให้เกิดเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพบก โดยมี พล.จ.กูด พมมา หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงไซยะบูลี และ พ.อ.บุนเตียง อินทะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงเวียงจันทน์ เป็นผู้แทน ฝ่ายทหารของประเทศ สปป.ลาว เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – ลาว ทุกรูปแบบ

ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้กระชับความสัมพันธ์ที่ดี พร้อมกับได้ร่วมกันกำหนดวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันอย่างครอบคลุมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยมิตรภาพ

Last Updated on 27/07/2022 12:56:31 by เสียงภูพานออนไลน์