ข่าวอัพเดทรายวัน

มทบ.23 ร่วมกับ อบต.บ้านดง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พันเอก สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน จิตอาสาพระราชทาน สมาชิก ทสปช. และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านโคกคำอ้อ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โดยมี จ่าสิบเอก อดุลย์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้เขียวขจี สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ และสร้างการมีส่วนร่วมในการขยายผลแห่งความสำเร็จในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองพระบรมราโชบาย และรักษาไว้ให้กับลูกหลานของเรา ตลอดไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 27/07/2022 13:08 น. by เสียงภูพานออนไลน์