ข่าวอัพเดทรายวัน

เทศบาลตำบลหนองสองห้องร่วมกับหน่วยงานราชการที่ว่าการอำเภอหนองสองห้องร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสองห้อง นางชลลดา อรรณนพพรรองนายกเทศมนตรี ได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณบึงหนองสองห้อง โดยมีนายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม นายอำเภอหนองสองห้องเป็นประธานเปิดโครงการ ได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ


โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และได้สอดคล้องตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙ ซึ่งเป็นการทำในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องและเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่ง และได้มีชมรมรักสุขภาพหนองสองห้อง ชมรมปาร์ครันท์ สมาชิกจิตอาสาประชาชนทั่วไปร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก

Last Updated on 27/07/2022 13:18:34 by เสียงภูพานออนไลน์