ข่าวอัพเดทรายวัน

มทบ. 25 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารสโมสร มณฑลทหารบกที่ 25 อำเภอเมือง จงหวัดสุรินทร์ พันเอกชินวิช เจริญพิบูลย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

โดย พันเอกชินวิช เจริญพิบูลย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 นำกำลังพล ผู้ใต้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี มุ่งมั่นแน่วแน่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

Last Updated on 27/07/2022 14:30:29 by เสียงภูพานออนไลน์