ข่าวอัพเดทรายวัน

เทศบาลนครสกลนครปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่สาธารณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

วันนี้ (27 ก.ค. 65) เวลา 09.09 น. ที่เรือนจำเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ เทศบาลนครสกลนคร “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายประสาร พ่วงปาน ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ

เทศบาลนครสกลนคร ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรือนจำจังหวัดสกลนคร(เดิม) โดยการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พื้นที่เดิมให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร จึงได้จัดทำ “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครสกลนคร” เพื่อให้ทุกส่วนราชการตลอดจน คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ เทศบาลนครสกลนคร จึงได้จัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

Last Updated on 27/07/2022 14:50:49 by เสียงภูพานออนไลน์