ข่าวอัพเดทรายวัน

รอง ผบช.ภ.4 ให้กำลังใจผู้ติดยาในโครงการชุมชนยั่งยืน ยอมรับเห็นภาพความร่วมมือจากคนในชุมชนชัดเจน เชื่อมั่นจบโครงการชาวบ้านเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ เลิกติดยา

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ที่ศาลาวัดเจริญวารี บ้านโนนพะยอม ตำบล โนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทธา รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ซึ่งก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผกก.สภ.ชนบท และคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม และชาวบ้านโนนพะยอม ที่ร่วมมือกันดำเนินการในโครงการดังกล่าว โดยได้ให้กำลังประชาชนที่ติดสารเสพติดหรือผู้ป่วยที่เป็นประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโนนพะยอมคือบ้านโนนพะยอม ม.6 ม.8 และ ม.10 จำนวน 51 คน ที่สมัครใจมาเข้าร่วมโครงการ เพื่อบำบัดรักษาการติดยาติด และต้องการมีอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ซึ่งในจำนวนดังกล่าวก็มีประชาชนที่ เคยทำร้ายมารดาและเคยเผาบ้าน รวมถึงหญิงที่ถูกสามีชาวต่างชาติทิ้งไปในช่วงโควิดระบาด เคยบังคับขู่เข็ญ ขอเงินมารดา ทำร้ายมารดา ทิ้งลูก 5 คน หนีตามผู้ชายคนใหม่ไป ก็ได้สมัครใจเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ยังมีชายวัยรุ่นอายุ 16ปี และ 18 ปี ซึ่งเป็นสองพี่น้อง และชายอายุ 40 ปี ที่ติดยาเสพติดและทำไม่ดีกับบิดามารดา สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อบำบัดรักษาการติดยาเสพติด และเข้าร่วมโครงการมาร่วมสองเดือนแล้ว มีจิตสำนึกที่ดี อยากกราบขอขมามารดา โดยการเอามาลัยกราบที่เท้ามารดาและขอโทษ สาบานว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จะกลับตัวเป็นคนดี ทำงานหารายได้เลี้ยงมารดา

พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รอง ผบช.ภ.4 กล่าวว่า โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการกำจัดปัญหายาเสพติดในรูปแบบใหม่ จึงมอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป.)เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.) เพราะที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคตเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

รอง ผบช.ภ.4 กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการของสภ.ชนบทครั้งนี้ ต้องยอมรับว่า เห็นภาพความร่วมมือของประชาชนในชุมชนและผู้นำชุมชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนมาก แต่การดำเนินโครงการยังไม่จบสิ้น จึงยังบอกไม่ได้ว่าปัญหาที่ควรแก้ไขคืออะไร เนื่องจากความร่วมมือของชาวชุมชน ที่ร่วมกันคัดกรองผู้เสพยาเสพติด มาร่วมโครงการและเข้าสู่การบำบัดนั้น ยังต้องดำเนินกันต่อไปจนครบ 3 เดือน และทุกคนที่ติดสารเสพติดจะต้องถูกตรวจร่างกายทุกวัน จนครบ 16 ครั้ง หากคนใดไม่มีสารเสพติดและเลิกได้ ก็จะได้รับบัตรพลเมืองสีขาว และหากครอบครัวใดผู้ติดสารเสพติดเลิกได้ไม่เกี่ยวข้องได้ทั้งครอบครัวก็จะได้รับธงสีขาวติดหน้าบ้าน

“เท่าที่ทราบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว ทราบว่า ในพื้นที่อำเภอชนบท จะเป็นบ้านโนนพะยอม ที่เป็นพื้นที่สีแดง และมีปัญหามากกว่าทุกพื้นที่อื่น ซึ่งจะต้อง ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ที่ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับการฟื้นฟูบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนอย่างปกติสุข โดยขณะนี้มีประชาชนที่ติดสารเสะพติดเข้าร่วมโครงการจำนวน 51 รายและจับกุมนักค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านโนนพะยอม ได้จำนวน 4 ราย จากข้อมูลเบาะแสของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่า เมื่อโครงการดำเนินการจนครบกำหนดแล้วนั้น ประชาชนในบ้านโนนพะยอมทั้ง 3 หมู่ จะมีพลังที่ช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ที่ยั่งยืน”

ขณะที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ได้เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ หมู่บ้านโนนพะยอม ทั้ง 3 หมู่ ซึ่งการดำเนินการนั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม จำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งทำให้เห็นว่าหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าว รวมถึงเป็นความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกับชุดปฏิบัติการในโครงการ และชาวบ้านโนนพะยอม ทีช่วยกันขับเคลื่อนโครงการร่วมกับชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ให้การดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้

Last Updated on 28/07/2022 12:35:03 by เสียงภูพานออนไลน์