ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระครูปริยัติชัยการ ดร. ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมบรรยายธรรมะหัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคนทั้งมวล

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะเด็กเยาวชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

จากนั้น เวลา 11.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษา ให้เด็กออทิสติกที่มีฐานะยากจนและเด็กพิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ปกครองเด็กออทิสติกและพิการเข้ารับทุนฯ รวมทั้งสิ้น 137 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 685,000 บาท

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับเด็กและผู้ปกครอง ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ว่า ขอให้ผู้ปกครอง นำทุนการศึกษานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ขอให้กำลังใจ ให้ทุกคนมีความอดทนมุ่งมั่นพัฒนาบุตรหลานให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

Last Updated on 27/07/2022 16:49:37 by เสียงภูพานออนไลน์