ข่าวอัพเดทรายวัน

จัดใหญ่งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food and Agro tech 2022 แสดงสุดยอดผลงานฝีมือคนขอนแก่นสู่เวทีการตบาดและการค้าระดับโลก

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 ก.ค.2565 ที่ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. น.ส.ธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดี มข.,นายปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางชญาภา สิมมาทัน เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่นทร่วมกันแถลงข่าว การจัดแสดงนิทรรศกการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมและงาน Food and Agro tech 2022 ซึ่ง จ.ขอนแก่น ร่วมกับ มข.,สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค.ที่ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.

น.ส.ธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตามนโยบาย Smart City และ Mice City ซึ่งจังหวัดได้กำหนดแผนงานขับเคลื่อนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม,มข. และหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่ ซึ่งขอนแก่นมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ และมีการส่งจำหน่ายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังคงมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อีกกว่า 4,000 ราย ซึ่งหลานคนยังคงไม่ทราบว่าฐานการผลิตที่สำคัญนั้นอยู่ที่ขอนแก่น ดังนั้นการจัดงานดังกล่าวจึงเป็นการแสดงผลงานของคนขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดี มข. กล่าวว่า มข.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการศึกษา และด้านพลังงาน โดยในระยะที่ผ่านมาได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน จนเกิดการสร้าง Start up การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การร่วมลงทุนในธุรกิจกับภาคเอกชน ตลอดจนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง

“การจัดแสดงนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food and Agro tech 2022 เป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานในสังกัด และสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ศักยภาพของ Start up และผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นโอกาสของภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการต่อยอดเชื่อมโยงทางธุรกิจ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กลับมาฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ได้ผ่อนคลายลง”

ด้าน นางชญาภา สิมมาทัน เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ภายในงานแบ่งเป็น 3 ส่วน แยกเป็นส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการ มีการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้ากว่า 130 นิทรรศการจากมข.รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร-สมุนไพร ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน และระบบปฏิบัติการอัจฉริยะต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละนิทรรศการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกันตลอดงาน อาทิ การแจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ ทดลองชิม รวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองสินค้าราคาถูก ส่วนที่ 2 เป็นโซนแสดงสินค้าและบริการด้านอาหารและการเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึง เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอาหาร ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กว่า 130 ราย และส่วนที่ 3เป็น โซนกิจกรรมและการจับคู่เจรจาการค้า

Last Updated on 27/07/2022 20:50:13 by เสียงภูพานออนไลน์