ข่าวอัพเดทรายวัน

เปิดแล้วงานแสดงจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์ชวนซื้อ ของดีถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์” คาดเงินสะพัดกว่า 8 แสน

จ.บุรีรัมย์ เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์ชวนซื้อ ของดีถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์” มีเกษตรกร และผู้ประกอบการบุรีรัมย์ และจังหวัดภาคอีสาน นำสินค้าดีเด่น 50 คูหา มาจำหน่าย 5 วัน ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในบุรีรัมย์ และจังหวัดข้างเคียง ได้มาเลือกชม เลือกชิม เลือกช็อป คาดมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจไม่ต่ำกว่า 2,000 คน เงินสะพัดไม่น้อยกว่า 8 แสนบาท

เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (27 ก.ค.65) นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์ชวนซื้อ ของดีถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์” ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น ตามโครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้าโขง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้า GI สินค้าชุมชนและสินค้าศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 27 -31 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณ Event Hall โซนอาคารใหม่ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีนายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีเกษตรกร และผู้ประกอบการจากจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำสินค้าดี สินค้าเด่น เข้ามาร่วมจำหน่าย ประกอบด้วย สินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้า GI สินค้าชุมชน จากผู้ผลิตมาจำหน่ายให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดข้างเคียง ได้มาเลือกชม เลือกชิม เลือกช็อป กันอย่างหลากหลาย จำนวน 50 คูหา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจ เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน ยอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 8 แสนบาท

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก รวมทั้งส่งผลให้ประชาชนในระดับฐานราก ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังเปราะบาง เช่น การท่องเที่ยว การบริการ และการค้าปลีก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดหาช่องทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนำสินค้าของดีจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจำหน่าย รวมทั้งเป็นการเพิ่มการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอย เพื่อกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในพื้นที่ จึงได้กำหนดจัดงาน “พาณิชย์ชวนซื้อ ของดีถิ่นอีสาน@ บุรีรัมย์” ขึ้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

Last Updated on 27/07/2022 21:00:01 by เสียงภูพานออนไลน์