ข่าวอัพเดทรายวัน

ต้นแบบผลิตพืชสมุนไพรกัญชงกัญชาเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตในจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่วัดศรีบุญเรือง บ้านติ้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ดร.วรทัศน์ แก้วก๋องมา ประธานเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอุตสาหกรรม 61 แห่งชาติ พ.อ.กาจพสุ เพชรสงคราม ประธานวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนจังหวัดเลย ได้อบรมการปลูกพืชสมุนไพรกัญชงกัญชาและพืชสมุนไพรอื่น แบบเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตในจังหวัดเลย โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการอบรมประมาณ 30 คน

ดร.วรทัศน์ แก้วก๋องมา ประธานเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอุตสาหกรรม 61 แห่งชาติ กล่าวว่า ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรกัญชงกัญชา และพืชสมุนไพรอื่น แบบเกษตรอินทรีย์แบบประณีตในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง โดยในการนี้ได้มีการให้ความรู้ในเรื่อง ของการคัดสายพันธุ์คัดเมล็ดพันธุ์ในการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรปลูกเกษตรอินทรีย์แบบปลอดภัย เพื่อที่จะนำร่องให้เป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ปลูกกัญชงกัญชาให้ได้มาตรฐาน และประธานบริหารบริษัท เจนครีเอเตอร์ จำกัด ในการที่จะนำพาเกษตรกรปลูก ต้นทาง กลางทาง คือผลิต และแปรรูปแล้วมา จำหน่าย และรับซื้อผลิตภัณฑ์ปลูกกัญชากัญชงทั้งในโรงเรือน และนอกโรงเรียนมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ และวิจัยในระดับนาโนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาที่มีคุณภาพผลิตเป็นอาหารที่มีคุณภาพ เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ในการทำ ชาชง ชาสำเร็จรูปในเรื่องของครีม และสเปรย์ได้ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงต้มตุ๋น หรือใช้คำว่าเครื่องต้มตุ๋น แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่อง สบู่ยาสีฟัน ที่ผสม กัญชาได้มาตรฐานรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที มี สาร cannabinoid และ สาร THC ไม่ เกิน 0.2 % ตามที่ กฎหมาย กำหนด เน้นในเรื่องของการบำรุงร่างกาย และประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร ซึ่งหากเกษตรกรผู้สนใจ ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์กัญชงกัญชาสามารถที่ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มได้ที่ ดร.วรทัศน์ แก้วก๋องมา ประธานเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอุตสาหกรรม 61 แห่งชาติ เบอร์โทร 087-421-1928

Last Updated on 28/07/2022 11:13:45 by เสียงภูพานออนไลน์