ข่าวอัพเดทรายวัน

สุรินทร์ นายกอบต.โคกยาง นำพนักงาน อบต. ส.อบต. ฝ่ายปกครอง และประชาชนตำบลโคกยาง ซ่อมถนนราดยางเพื่อให้พี่น้องใช้ในการสัญจรสะดวกก่อนเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 นางพลอยสิชา ชมบุญ นายก อบต.โคกยาง นำพนักงาน อบต. ส.อบต. ฝ่ายปกครอง และประชาชนตำบลโคกยาง ซ่อมถนนราดยางเพื่อให้พี่น้องใช้ในการสัญจรสะดวกก่อนเบื้องต้น พร้อมเสนอโครงการหน่วยงานรับผิดชอบต่อไป

ทั้งนี้ได้แจ้งพี่น้องรับทราบ ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ตนมารับตำแหน่ง ได้มีการจัดสรรงบประมาณผ่าน สภา อบต.แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการสัญจร และซ่อมแซมถนนแล้ว 40 กว่าเส้นทางในตำบล ในส่วนเส้นทางไหนที่เดือดร้อนยังไมได้ไปแก้ไขให้ตนต้องขออภัยที่อาจจะล่าช้าไม่ทันใจไปบ้าง พร้อมจะลุยต่อไป

Last Updated on 28/07/2022 11:27:15 by เสียงภูพานออนไลน์