ข่าวอัพเดทรายวัน

มหาสารคาม ทำความดีมอบข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม 1 พันชุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาสารคาม ทำความดี วัดวังน้ำเย็น พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน มอบข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม 1พันชุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 ที่วัดป่าวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีประชาชน เข้าคิว รอรับข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำ ด้วยความดีใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบัน ข้าวสาร ไข่ไก่ ปรับราคาขึ้นสูง ภายใต้มาตราการสาธารณสุข

พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น ) เปิดเผยว่า ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ ทางวัด พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์มอบข้าสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่มได้นำข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำ 1,000ชุด มูลค่า350,000 บาทช่วยชาวบ้านในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

ปัจจุบันวัดแห่งนี้นอกจากเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ยังมีชื่อเสียงมากขึ้นด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา โดยมีความโดดเด่นของวัดป่าวังน้ำเย็นคือเจดีย์ศรีมหาสารคาม องค์ใหญ่สีทองงดงาม มองเห็นสวยเด่นแต่ไกล รวมถึงศาลาการเปรียญไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งใช้เสาไม้ถึง 112 ต้น ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สร้างจากทองคำบริสุทธิ์ 3 องค์ น้ำหนักกว่า 12 กิโลกรัม และช้างแสนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารัก

วัดป่าวังน้ำเย็นแห่งนี้เป็นวัดสวยงามขนาดใหญ่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 30 ไร่ ที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม สร้างขึ้นโดย พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ผู้เป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระภิกษุผู้เป็นที่เคารพรักของชาวอีสาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็นวัดอย่างถูกต้องเมื่อปี พ.ศ. 2555

Last Updated on 28/07/2022 13:23:42 by เสียงภูพานออนไลน์