ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ตั้งกองทุนช่วยเหลือพระ-เณรอาพาธถวายเป็นพระราชกุศล

คณะสงฆ์อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา จัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือพระภิกษุ- สามเณรอาพาธ” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสงเคราะห์พระเณรที่เจ็บป่วยฐานะยากจน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

ที่ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัยบ้านตูม หมู่ 4 และหมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสุพรรณ ภูบุญเติม อดีตนายกเทศมนตรีบัวบาน เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ขณะที่คณะสงฆ์นำโดยพระครูอนุกูลปริยัติการ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด และพระครูโพธิชยานุโยค เจ้าคณะตำบลบัวบาน เขต 1 พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรและอนุโมทนา ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกล่าวคำสรรเสริญพระบารมี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น พระครูอนุกูลปริยัติการ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด และพระครูโพธิชยานุโยค เจ้าคณะตำบลบัวบาน เขต 1 นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีสามีจิกรรม ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ที่ภิกษุ- สามเณรพึงทำความชอบต่อกัน เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในหมู่สงฆ์ อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข

พระครูอนุกูลปริยัติการ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด กล่าวว่า พิธีสามีจิกรรมหมายถึง การขอขมาโทษกัน ให้อภัยกันทุกโอกาส ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม โอกาสควรในการทำสามีจิกรรมนั้นนิยมในเทศกาลเข้าพรรษา ทั้งภิกษุและสามเณรที่ร่วมอยู่วัดเดียวกันและต่างวัดกัน เพื่อแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจะมีการจัดพานดอกไม้ ธูปเทียน ที่เหมาะสมเป็นเครื่องสักการะ และกล่าวคำขอขมาแล้วกราบ 3 ครั้ง ทั้งนี้ พิธีสามีจิกรรมยังเป็นการถวายสักการะต่อพระภิกษุผู้ทรงศีล ผู้อาวุโส หรือพระภิกษุสมณศักดิ์ ซึ่งเป็นการแสดงมุทิตาจิตอีกแบบหนึ่ง

ด้านพระครูโพธิชยานุโยค เจ้าคณะตำบลบัวบาน เขต 1 กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ และเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ทางคณะสงฆ์ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรอาพาธขึ้นมา เพื่อเป็นปัจจัยในการช่วยเหลือพระภิกษุหรือสามเณรที่เจ็บป่วย และฐานะทางครอบครัวยากจน ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกแนวทางในการสงเคราะห์พระเณร รวมทั้งครอบครัวพระเณรที่เจ็บป่วย ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ดังกล่าว สำหรับญาติโยม ผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์จะสมทบทุนเข้ากองทุน สามารถติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดทุกวัด โดยปัจจุบันมีเงินทุนตั้งต้นประมาณ 40,000 บาท

Last Updated on 29/07/2022 12:14:23 by เสียงภูพานออนไลน์