ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์รณรงค์เลือกตั้งนายก อบจ.โปร่งใส

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ รณรงค์ รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ในเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส ชอบด้วยกฎหมาย

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้ส่วนเกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ รู้รักษ์ สามัคคีพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ในเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ และให้โอวาทผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กล่าวว่า ก่อนการเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ที่กำหนดขึ้นวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส ชอบด้วยกฎหมาย กกต.ประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีการอบรมผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ตามสโลแกน “รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย” เพื่อให้การเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

พล.ต.ต.มนตรีกล่าวอีกว่า ในการจัดโครงการรณรงค์ รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ดังกล่าว มีนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีเปิด นายสุรพงษ์ ทิพย์ โอสถ ผอ.กกต.จ.กาฬสินธุ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้เข้าใจในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตามกฎหมายดังกล่าว

Last Updated on 29/07/2022 20:24:09 by เสียงภูพานออนไลน์