ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำทีมจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดผลงาน เพื่อคว้ารางวัลระดับประเทศ

วันนี้ (29 ก.ค. 2565) เวลา 15.00 น. ที่ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นพ.อภิชัย สิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาพสินธุ์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับในปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์มีชมรมที่ผ่านเข้าประกวดในระดับประเทศ จำนวน 6 ทีม ได้แก่ 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประเภทกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประเภทต้นแบบระดับเงิน 4. บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปรีเทล สาขากุฉินารายณ์ ประเภทกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 5. โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ประเภท ดีเด่น 6. ชุมชนคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก ประเภท ดีเด่น โดยในช่วงค่ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ จะร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และถวายผ้าสไบแพรวา ในโอกาสเสด็จเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของจังหวัดกาฬสินธุ์

Last Updated on 29/07/2022 20:29:51 by เสียงภูพานออนไลน์