ข่าวอัพเดทรายวัน

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขงหลังจากเขื่อนจีนปล่อยน้ำ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2565 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เรื่อง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำที่สถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้น 1.24 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้น 1,090 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับคาดการณ์จะมีฝนตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่า 1. สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้ำ 3.22 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.58 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1 – 1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง2. สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันระดับน้ำ 8.05 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.95 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8 – 1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3. ตั้งแต่สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย จนถึง สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งเฉลี่ย 6.5 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8 – 1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง

ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สถานีอุทกวิทยาที่ 3 เชียงคาน รายงานว่า ระดับน้ำแม่น้ำโขง อ.เชียงคาน จ.เลย เวลา 07.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 วัดได้จำนวน 8.05 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 0.32 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7.95 เมตร อยู่ในระดับปกติ ที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเชียงคาน ที่บริเวณหาดนางคอย และแก่งคุดคู้ ระดับแม่น้ำโขง ได้ท่วมหาดทรายหมดแล้ว นักท่องเที่ยวที่พากันมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวในช่วงนี้ งดลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด อาจจะได้รับอันตรายจากแม่น้ำโขงที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดไว้ด้วย.
ธนโชติ ศรีบุญเรือง จ.เลย.โทร.081-9757711.