ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ชูท่องเที่ยวชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์กระจายรายได้

อำเภอสหัสขันธ์ เปิดชุมชนรับนักท่องเที่ยววิถีชุมชนคึกคัก หลังหยุดพักยาวนานเกือบ 3 ปี ประเดิมรับนักท่องเที่ยวจากเทศบาลนครขอนแก่น ลุยเรียนรู้ ศึกษาดูงานการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยววิถีชุมชน พร้อมเปิดกรุของดี หวังกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และกระจายรายได้สู่ชุมชน

ที่ ลำปาวธารา สะพานเทพสุดา แพอาหารริมเขื่อนลำปาว นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ และนางสาวชมพิศ ปิ่นเมือง ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อำเภอสหัสขันธ์ พร้อมคณะกรรมการ และเครือข่ายการท่องเที่ยวฯ อ.สหัสขันธ์ ร่วมต้อรับนักท่องเที่ยวจาก เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 50 คน ที่นำโดยนางนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น และ นายสังวาล เมืองโคตร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน นางสุมาลี สุวรรณกร ที่ปรึกษาชุมชนฯ ซึ่งได้จัดโปรแกรมเที่ยว 2 วัน 1 คืน ท่องเที่ยวและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้จุดต่าง ๆ และ ชม ชิม ช๊อป ของดีสหัสขันธ์แบบครบวงจร

สำหรับโปรแกรมได้จัดให้มีการท่องเที่ยวสลับกับจุดศึกษาดูงานที่เชื่อมโยงกัน เริ่มต้นจากวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) ไปชมฟอสซิลไดโนเสาร์ของแท้ และเป็นชิ้นรกที่ค้นพบภายในวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล จากนั้นไปกราบพระพุทธไสยยาสน์ตะแคงซ้าย ที่วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) เข้าฐานจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนอินทผลัมสุพรรณ์ ที่ปลูกอินทผลัมสลับกับผักหวานป่า สร้างรายได้ตลอดปี ก่อนจะขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาภูสิงห์ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญบนแพกลางเขื่อนลำปาวของชุมชนริมเขื่อน ชมวิวสะพานเทพสุดายามค่ำคืน ก่อนร่วมรับประทานอาหารพาแลง และเต้นคองก้า กับทีมนางรำเหี่ยวฟ้าพาเพลิน จากชุมชนคุ้มวัดไตรภูมิ นอนพักผ่อนโฮมสเตย์ ตื่นเช้าร่วมตักบาตรบนถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด และท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยว เข้าฐานจุดเรียนรู้ศึกษาดูงาน และชม ชิม ช๊อป ของดีสหัสขันธ์ จากแหล่งผลิตไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป ผ้าทอมือ ผ้าไหมแพรวา

นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่น โดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งในชุมชนที่จะพัฒนาต่อยอดให้เกิดรายได้ เป็นพื้นที่สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ให้ชุมชนได้ค้นหาความต้องการของชุมชนเพื่อนำสู่การประเมินศักยภาพ ก่อนจะศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอน วิธีการเพื่อนำสู่วิถีปฏิบัติ นำไปสู่การจัดตั้งชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้เลือกลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งได้ได้วางระบบท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน การต้อนรับนักท่องเที่ยว และการเล่าเรื่องจากมัคคุเทศก์ชุมชน ครบวงจรในที่เดียว รวมถึงการได้เข้าไปสัมผัสถึงแก่นแท้วิถีชุมชนจากการร่วมตักบาตรรถนนสายบุญที่ถนนไดโนโรด ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญบนแพกลางเขื่อนลำปาว และการล่องแพชมสะพานเทพสุดา รวมถึงการท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในอำเภอสหัสขันธ์ อาทิ วัดพุทธนิมิต วัดสักกะวัน วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ซึ่งจากการได้ลงพื้นที่จริงเรียนรู้ขั้นตอนจากชุมชนต้นแบบ ทำให้ตัวแทนชุมชน 50 คน เกิดแรงบันดาลใจอย่างมากที่จะกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง

นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ในด้านการจัดการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ที่นำโดยนางสาวชมพิศ ปิ่นเมือง ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการได้วางรูปแบบเพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยเป็นการท่องเที่ยว New Normal ที่เน้นการเผยแพร่วิถีชุมชนผ่านการฟ้อนรำ และเต้นคองก้า เมนูอาหารปลาสดจากเขื่อนลำปาว พิธีบายศรีสู่ขวัญ การตักบาตรถนนสายบุญและเลือกซื้อของฝากที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป ที่ได้รวบรวมของดีสหัสขันธ์ 8 ตำบล ไว้ในที่เดียว สำหรับการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ ได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวไว้อย่างหลากหลายให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทุกกลุ่มวัย ไม่ว่าจะเป็นทริปสั้น เที่ยววันเดียว โปรแกรม 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน มีเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวหลักอาทิ พิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุธนิมิต วัดสักกะวัน วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ และจุดชมวิวสะพานเทพสุดา แหลมโนนวิเศษ อยากให้ลองแวะมาเที่ยวชุมชนที่สหัสขันธ์ หรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยว ถ้าหากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มได้ที่เพจการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ ที่เปิดบริการ 24 ชม. รวมถึงการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 01/08/2022 11:14 น. by เสียงภูพานออนไลน์