ข่าวอัพเดทรายวัน

รมต.ยุติธรรม เปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ไม่เหมาะสมในการเก็บรักษา ประเภทยานพาหนะ และทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภททองรูปพรรณ” รวมจำนวน 92 รายการ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ไม่เหมาะสมในการเก็บรักษา ประเภทยานพาหนะ และทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภททองรูปพรรณ” รวมจำนวน 92 รายการ มูลค่าประมาณ 6.38 ล้านบาท โดยเป็น ยานพาหนะ 22 คัน มูลค่าประมาณ 4.74 ล้านบาท ทองรูปพรรณ 70 รายการ มูลค่าประมาณ 1.64 ล้านบาท ซึ่งไฮไลท์จะเป็นทองรูปพรรณน้ำหนัก 10 บาท (น้ำหนักประมาณ 152.1 กรัม) ขายในราคาประมูลอยู่ที่ 296,300 บาท

นอกจากนี้ ยังเป็นประธานในพิธี “มอบพืชกระท่อม” ให้กับประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยรัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อไม่ให้ลูกหลานเข้าไปยุ่งเกี่ยว และทําให้หมดไปจากสังคม โดยเป้าหมายหลักคือ การยึดทรัพย์ขยายผลจับกุมทั้งเครือข่าย ซึ่งวันนี้เราได้นําทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติดที่จับกุมและยึดได้มาประมูล ในปี 2565

“ซึ่งทาง ป.ป.ส. ได้จัดการดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน 40 ครั้ง จํานวน 4,120 รายการ มูลค่าการขายกว่า 260 ล้านบาท ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อนศาลมีคำพิพากษา 61 ครั้ง จำนวน 1,834 รายการ มูลค่าการขายกว่า 175 ล้านบาท “การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนในวันนี้ เป็นครั้งที่ 41 มีทรัพย์ทั้งหมด 92 รายการ มูลค่าประมาณ 6.38 ล้านบาท โดยเป็น ยานพาหนะ 22 คัน มูลค่าประมาณ 4.74 ล้านบาท ทองรูปพรรณ 70 รายการ มูลค่าประมาณ 1.64 ล้านบาท ซึ่งไฮไลท์จะเป็นทองรูปพรรณน้ำหนัก 10 บาท (น้ำหนัก ประมาณ 152.1 กรัม) ขายในราคาประมูลอยู่ที่ 2,96,300 บาท”

โดยเงินที่ได้มาจะใช้สนับสนุนเป็นเงินรางวัลต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและใช้สนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติภารกิจป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีต่อๆไป รัฐบาลยืนยันว่าจะเอาจริงกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ขยายผลจับกุมตั้งแต่รายเล็กสาวไปจนถึงผู้บงการ ในปีที่แล้วได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดได้ 7,000 ล้านบาท ปีนี้ตั้งเป้าไว้ 10,000 ล้านบาท ปัจจุบันทำได้แล้วกว่า 9,742.59 ล้านบาท (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64) สำหรับการปรับแก้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ในครั้งนี้ จะเน้นไปที่การยึดทรัพย์ ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติด สามารถอายัดทรัพย์สินย้อนหลังได้ถึง 10 ปี

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/08/2022 21:29 น. by เสียงภูพานออนไลน์