ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 10-11 สิงหาคม 2565

วันนี้ (9 ส.ค. 2565) เวลา 15.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จทีีประทับ และบริเวณพื้นที่ทรงงานภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

โดยกำหนดการเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี กำหนดจะเสด็จฯ ไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Last Updated on 09/08/2022 19:50:18 by เสียงภูพานออนไลน์