ข่าวอัพเดทรายวัน

มทบ.210 ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการ “บ้านมั่นคงชนบท” ต.วังตามัว ประจำปีงบประมาณ2565

วันที่ 11 ส.ค. 65 ที่บ้านโนนชมพู ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นคพรนม พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการ “บ้านมั่นคงชนบท” ต.วังตามัว ประจำปีงบประมาณ2565 ให้กับ นางวิจิตรา นาคหลง ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ 4 บ.โนนชมพู ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี พล.ท.พิเศษ ศิริเกษม รอง.เสธ.ทบ.(5)/รอง.ลธ.รมน.(2) เป็นประธานในพิธี ฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง มทบ.210 กับ สภาองค์กรชุมชน ต.วังตามัว,ส่วนราชการ,อบต.วังตามัว,ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ดำเนินการซ่อม/สร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสของสังคมในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากภัย(COVID19) เพิ่มความรักความอบอุ่นของครอบครัวและสังคมเพื่อป้องกันภัยจากยาเสพติดและเป็นผู้ที่ชุมชนพิจารณาแล้วเห็นควรให้ความช่วยเหลือ ซึ่งหน่วยได้เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน