ข่าวอัพเดทรายวัน

มหาสารคาม วัดนำช้างแสนรู้ เข้ากราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์

มหาสารคาม-วัดนำช้างแสนรู้ เข้ากราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565นัท่องเที่ยวแห่ชื่นชม

ที่วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) นำช้างแสนรู้ ชื่อพลายชัย เข้ากราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยพลายชัยได้คุกเข่าก้มลงกราบอย่างสวยงาม สร้างความปราบปลื้มประทับให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมาท่องเที่ยววันหยุด ต่างพากันถ่ายรูป ป้อนอาหารกับพลายชัย ช้างแสนรู้ ให้ความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี สำหรับพลายชัย ได้มีลูกศิษย์ไถ่ชีวิตจากช้างลากซุงที่ จ.เชียงใหม่ มาถวายให้กับวัดวังน้ำเย็น โดยเป็นช้างแสนรู้ และอารมณ์ดี เป็นดาวเด่นของวัด ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปไม่ขาดสาย