ข่าวอัพเดทรายวัน

พ่อเมืองนครพนม นำทีมผู้บริหารกระทรวงแรงงานในพื้นที่เยี่ยมและให้ความรู้ผู้ประกันตนที่ป่วยเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนครพนม เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ มอบค่ารักษาพยาบาล และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่งได้รับในการประกันตนตามมาตราต่าง ๆ ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันแม่แห่งชาติ ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมจัดขึ้น

โดยผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนมในครั้งนี้ มีหลายประเภทซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับสิทธิที่แตกต่างกันออกไปตามข้อกำหนดของกองทุนประกันสังคม เช่น ผู้ที่มาคลอดบุตรและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 กลุ่มนี้จะได้รับเงินค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรที่ได้ดำเนินการยื่นเอกสารไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมถึงได้อธิบายและแนะนำสิทธิอันพึงได้กรณีสงเคราะห์บุตรเพิ่มเติมที่จะต้องไปดำเนินการหลังออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมองที่มาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาโดยเร็ว โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยไม่รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ และโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลจะต้องรับผิดชอบการให้บริการทางการแพทย์ต่อจากโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาพยาบาลนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง

นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประกันตนที่เปลี่ยนงานใหม่ โดยขอให้แจ้งไปยังสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้มีสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่นเดิม ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จากออกจากงานเดิมแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ก็สามารถดำเนินการได้ด้วยการเปลี่ยนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ 39 ที่เป็นบุคคลทั่วไปประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นแรงงานนอกระบบ แต่อยากเป็นผู้ประกันตนเพื่อให้ได้รับสิทธิประกันสังคมก็สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ซึ่งหากมีข้อสงสัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถโทรสายด่วนได้ที่เบอร์ 1506 หรือจะเข้าไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม หรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 12/08/2022 18:42 น. by เสียงภูพานออนไลน์