ข่าวอัพเดทรายวัน

บุรีรัมย์จัดกิจกรรมน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังเรือนจำ เฉลิมพระเกียรติ “ร.10 – พระพันปีหลวง”

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(11 ส.ค.65) สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ๆ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2565 ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง จำนวน 411 คน ที่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นางอรพิน ไกรรณภูมิ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ร่วมกิจกรรม

ภายในงาน นอกจากมีการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังแล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงของผู้ต้องขัง กิจกรรมไหว้แม่จากผู้ต้องขังหญิง การนำผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง และผลผลิตการฝึกอาชีพเกษตรของผู้ต้องขัง มาจัดแสดง พร้อมการวาดภาพของศิลปินจิตอาสา ที่สอนผู้ต้องขังวาดภาพนำมาจัดแสดงด้วย

นางธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยในปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการเป็นปีที่ 24 จึงได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565

อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่หลงกระทำผิด ได้กลับตัวกลับใจหลังพ้นโทษออกไปจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว และสังคมอย่างปกติสุขเหมือนคนทั่วไป