ข่าวอัพเดทรายวัน

อำเภอพระยืน ร่วมกับ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) และ เทศบาลตำบลพระยืน จัด“โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ.เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”

ที่ หนองน้อย หนองใหญ่ สวนสาธารณะรอบหนองพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น นายสรันย์ พานจันทร์ นายอำเภอพระยืน เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ รวมพลังจิตอาสา กปภ.เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) โดยนายสุเมธ เเว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบหมายให้นายสัญลักษณ์ เบ้าดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) พร้อมด้วยผู้บริหาร,พนักงานในสังกัด ร่วมกับ เทศบาลตำบลพระยืน โดยนางอัมพร แสนธนู นายกเทศมนตรีตำบลพระยืน กล่าวรายงาน เเละข้าราชการ จิตอาสา เเละประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ในใจของพสกนิกร ตลอดมา

สำหรับ โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ.เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง กิจกรรม “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น“ เพื่อเป็นการอนุรักษ์เเละฟื้นฟูแหล่งน้ำในชุมชนรอบรั้ว กปภ. เช่น การกำจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเเหล่งน้ำ ณ หนองน้อย หนองใหญ่ สวนสาธารณะรอบหนองพระยืน ซึ่งเป็นบริเวณโดยรอบสถานีจ่ายน้ำพระยืน นอกจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด อีกด้วย