ข่าวอัพเดทรายวัน

บุรีรัมย์ จัดประกวดวาดภาพระบายสี “เรื่องเล่า นกกระเรียนพันธุ์ไทย@บุรีรัมย์” กระ​ต​ุ​้นการท่องเที่ยว

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดประกวดวาดภาพระบายสี “เรื่องเล่า นกกระเรียนพันธุ์ไทย@บุรีรัมย์” ชิงเงินรางวัลกว่า 70,000 บาท เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์นกกะเรียนพันธุ์ไทย และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด

นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การสวนสัตว์นครราชสีมา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดบุรีรัมย์ โรงภาพยนตร์ เอ็มวีพี. และห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จัดงานประกวดวาดภาพระบายสี “เรื่องเล่า นกกระเรียนพันธุ์ไทย@บุรีรัมย์” ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ และการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ และนกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชุมชน สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ได้มีแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ได้ตามหลักวิชาการ สำหรับรูปแบบการจัดงานในปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์นกกะเรียนพันธุ์ไทย ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นเวทีแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวนกกระเรียนพันธุ์ไทยผ่านการวาดภาพระบาย ซึ่งการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. (ม.4 – ม.6) และ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-666528 , คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทร.044-611221 , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.093-5016655 ซึ่งขณะนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ามาประกวดแล้วมากกว่า 200 ชิ้น และ​สามารถส่งผลงานมาได้ก่อนเที่ยงวันที่ 19 ส.ค.2565 นี้

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม นิทรรศการนกกระเรียนพันธุ์ไทย การแสดงพิธีเปิดจากชุมชนบ้านสวายสอ การแสดงนกกะเรียนพันธุ์ไทย จากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี“เรื่องเล่า นกกระเรียนพันธุ์ไทย@บุรีรัมย์”ทั้ง 5 ระดับ และเดินชม ช๊อป ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านสวายสอ

สำหรับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี ทั้งหมด 5 ระดับ กว่า 70,000 บาท แยกเป็น ระดับประถมศึกษาตอนต้น , ระดับประถมศึกษาตอนปลาย , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพร้อม เงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท

ส่วนระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพร้อม เงินรางวัล 6,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท โดยทุกรางวัล มีเกียรติบัตรมอบให้ด้วย