ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์เดินหน้าตลาดชุมชนย่านเมืองเก่าเพิ่มช่องทางค้าขายกระตุ้นเศรษฐกิจ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เดินหน้าจัดตลาดชุมชนย่านเมืองเก่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนฟื้นวิกฤติโควิด-19 พร้อมเชิญชวนประชาชน เดิน กิน ชิม เที่ยว และช้อปสินค้าทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าทางการเกษตร และชมการแสดงพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดตลาดชุมชนย่านเมืองเก่านั้น สืบเนื่องจาก จ.กาฬสินธุ์ มีต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นหลายอย่าง โดยเฉพาะประเภทอาหาร และสิ่งประดิษฐ์ที่พี่น้องประชาชนได้ผลิตขึ้นในเชิงของวัฒนธรรม ดังนั้นทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และทุกภาคส่วนจัดตลาดย่านเมืองเก่าขึ้น นำสินค้าของประชาชนมาจำหน่ายทุกๆวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เพื่อขับเคลื่อน โดยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเสริมเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19 ให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ลืมตาอ้าปากได้ เพราะสามารถนำสินค้นของตนเองที่มีอยู่มาขาย

นายจารุวัฒน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของจังหวัด ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และเกษตรกร เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจของจังหวัด

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และสัมผัสตลาดย่านเมืองเก่า ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดี โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของเยาวชน เดิน กิน ชิม เที่ยว ช้อปสินค้าทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าทางการเกษตรมากมาย และชมการแสดงพื้นบ้าน