ข่าวอัพเดทรายวัน

ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์แจงข้อเท็จจริงถูกกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์กล่าวหา

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์กล่าวหา ไม่นำส่งเงินสมาชิกสมาคม สสอค.ตามกำหนด ยืนยันดำเนินการตามขั้นตอน และยึดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เปิดเผยว่า จากการนำเสนอข่าว เพจข่าวหนึ่ง ได้นำเสนอข่าว อ้างว่ากลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ และได้รับมอบอำนาจจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาว่า หักเงินสมาชิกไม่นำส่งตามกำหนดนั้น ในรายละเอียดยังไม่สามารถบอกกล่าวข้อเท็จจริงได้มากนัก เนื่องจากอยู่ระหว่างการเป็นคดีความและอาจจะมีผลทางคดี แต่โดยส่วนตัวในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ขอเรียนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการดำเนินการ ตามที่เคยประสานงานกับสมาคม สสอค. โดยได้รับรายงานจากฝ่ายจัดการแล้วว่า สมาชิกได้รับคืนสมาชิกภาพเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นสมาชิกที่ไม่ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

นางบุญหนา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่า ได้มีการตรวจสอบจากสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ปรากฏว่า ไม่มีความผิดปกติของบัญชีทุกอย่างได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ดังนั้นในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จึงขอแจ้งข้อเท็จจริงไปยังพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้รับทราบ และขอให้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและถูกต้องจากสหกรณ์ฯ รวมทั้งรับฟังข้อมูลรอบด้าน

อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าการเข้ามาทำงานในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด และกรรมการทุกคนนั้นจะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุดต่อไป