ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น จับมือ ซีพีออลล์ ผนึกพลังชุมชนปลูกต้นสะเดา ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ฟื้นฟูผืนป่า คู่ขนานการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ปลูกแล้วใช้งานได้จริง

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 1 ก.ย.2565 ที่บริเวณป่าสาธารณประโยชน์โนนจาน บ.หนองแสง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรี ต.พระลับ พร้อมด้วย นายภัทรพนธ์ ชุลีทรัพย์ รองผู้จัดการฝ่ายรับและส่งมอบสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น บ.ซีพีออลล์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จิตอาสา ซีพีออลล์ ร่วมกันปลูกต้นสะเดา จำนวน 50 ต้น และมอบพันธุ์ไม้ยืนต้นให้กับชุมชนอีกจำนวน 100 ต้น ตามโครงการจิตอาสาสาธารณะปันสุขสู่เครือข่ายบวร ครั้งที่ 2 ปลูกป่าปลูกอนาคต ซึ่ง เทศบาล ต.พระลับ ร่วมกับ ซีพีออลล์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมปลูกต้นสะเดา ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์อย่างพร้อมเพรียง

นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายก ทต.พระลับ กล่าวว่า พื้นที่สาธารณะประโยชน์เป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่สำคัญที่อุดมสมบูรณ์และชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ รักษาและหวงแหนพื้นที่ป่า ซึ่งแม้จะเป็นพื้นที่ป่าใกล้เมือง แต่ก็คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์และการทำกินทั้งการหาของป่า หรือการจัดกิจกรรมต่างๆด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้พื้นที่ป่าแห่งนี้อยู่คู่กับชุมชนได้อย่างสมดุลและสมบูรณ์แบบที่สุด และเมื่อซีพีออลล์ ได้ประสานการดำเนินกิจกรรมในการที่ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่า ในรูปแบบของการปลูกป่าปลูกอนาคต ที่เน้นไปที่กลุ่มไม้ยืนต้น เทศบาลฯจึงตอบรับและร่วมดำเนินงานทันที

” การปลูกต้นไม้วันนี้เน้นการปลูกต้นสะเดา เป็นหลักเพราะต้นสะเดา นั้นมีสรรพคุณในการเป็นสมุนไพรไทย ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะยอดสะเดาที่สามารถทานได้และถูกนำไปประกอบอาหารในเมนูต่างๆ ใบอ่อน ใบแก่ ก้าน ใบ เปลอกต้น แก่น ดอก ผล และผลอ่อน รวมไปถึงเมล็ด ราก เปลือกราก แม้กระทั่งยางและน้ำมันจากเมล็ดทุกส่วนของต้นสะเดา ล้วนมีสรรพคุณทางยาทั้งหมด ดังนั้นเมื่อทุกฝ่ายเห็นตรงกันในการที่จะร่วมกันปลูกต้นสะเดาและสร้างทุ่งสะเดาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงดำเนินกิจกรรมร่วมกันปลูกและกำหนดแนวทางการดูแลรักษาร่วมกันในครั้งนี้”

นายภัทรพนธ์ ชุลีทรัพย์ รองผู้จัดการฝ่ายรับและส่งมอบสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น บ.ซีพีออลล์ จำกัด กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวนับเป็นการปลูกป่าปลูกอนาคต ซึ่งซีพีออลล์ โดย ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น ได้ดำเนินงานในระยะแรกคือ 1,000 ต้น โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบโรงงานและพื้นที่เครือข่ายการดำเนินกิจกรรมของซีพี ซึ่งที่ ต.พระลับ วันนี้คระทำงานร่วมทุกฝ่ายได้รับความร่วมมือจากเทศบาลฯ,ผู้นำชุมชนและชาว ต.พระลับ ในการร่วมปลูกป่ารวมทั้งสิ้น 150 ต้น ที่เน้นไปในกลุ่มไม้กินได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซีพีออลล์ จะดำเนินงานภาพรวมทั้งประเทศทั้งสิ้น 120,000 ต้น ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบต้นไม้และร่วมปลูกป่าในพื้นที่ต่างๆต่อไป