ข่าวอัพเดทรายวัน

สมาคมกีฬาฯหนองบัวลำภู ติวเข้มเสริมทักษะบุคลากรทางการกีฬาให้เป็นโค้ชฟุตบอล ตามหลักสูตร FAT G Diploma ระดับต้น สู่โค้ชมืออาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมใต้ถุนอัฒจันทร์ สนามฟุตบอลของสโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุดใจ พนมเขต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ระดับต้น หลักสูตร FAT G Diploma โดยมีคณะกรรมการ
บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรทางการกีฬาจากหน่วยงาน สถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม

นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับต้นหลักสูตร FAT G Diploma ระหว่างวันที่ 5 – 10 กันยายน 2565 รวม 6 วัน เพื่อการพัฒนาเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันได้เพิ่มพูนความรู้วิทยาการใหม่ๆ และนำไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา

อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองกีฬาฟุตบอลในภูมิภาค สร้างรากฐานเศรษฐกิจของจังหวัดให้เข้มแข็งต่อยอดเป็นกำลังสำคัญ ของการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ในการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ขอขอบคุณ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี

ด้านนายเฉลิมขวัญ เหรียญทอง วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมกล่าวว่า FAT G Diploma เป็นหลักสูตรสำหรับโค้ชนำไปฝึกสอนมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนอายุไม่อายุ 6-12 ปี มุ่งเน้นฝึกให้เขาฝึกไปตามสเต็ปตามอายุในช่วงวัยส่วนผู้ฝึกสอนที่ได้เข้ามาอบรมตามหลักสูตร FAT G Diploma ก็เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่เป็นโค้ชได้เรียนรู้หลักสูตรใหม่ของสมาคมฟุตบอลที่สมาคมจัดทำขึ้นเพื่อให้โค้ชได้รู้เด็กและเยาวชนและมีความเป็นมืออาชีพในโอกาสเดียวกันด้วย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเสียงภูพานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/09/2022 22:10 น. by เสียงภูพานออนไลน์