ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าฝีมือเยี่ยมของกรมการปกครองนำทีมผู้บริหารคุณภาพคว้ารางวัลเลิศรัฐถึง 2 ผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร.โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 2. รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 1 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : กพร OPDC https://fb.watch/funYOJJvom/?mibextid=li3ck7

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า รางวัลเลิศรัฐที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับจำนวนถึง 2 ผลงานในครั้งนี้นั้น เป็นผลงานที่มาจากการที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกด้านแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลอย่างเต็มที่นั่นเอง////////

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร.โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 2. รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 1 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : กพร OPDC https://fb.watch/funYOJJvom/?mibextid=li3ck7

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า รางวัลเลิศรัฐที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับจำนวนถึง 2 ผลงานในครั้งนี้นั้น เป็นผลงานที่มาจากการที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกด้านแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลอย่างเต็มที่นั่นเอง////////