ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สวมชุดผ้าไหมแพรวา ร่วมเดินแบบแสดงชุดผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สวมชุดผ้าไหมแพรวา ร่วมเดินแบบแสดงชุดผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” โชว์เสน่ห์ความวิจิตรงดงามของผ้าไหมแพรวา “ราชินีแห่งไหม” มุ่งอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญากาฬสินธุ์ สู่ เวทีโลก

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และคู่สมรส นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการเดินแบบของผู้บริหารระดับสูงจากทุกกรม และทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ที่ได้มีการออกแบบชุดผ้าไทยที่สวยโดดเด่นไม่ซ้ำใคร จากผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดมาออกแบบในสไตล์ที่ทันสมัย พร้อมเชิญช่างถ่ายภาพของนิตยสาร Vogue มาร่วมบันทึกภาพผู้เข้าประกวดงานเดินแบบ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานกิจกรรมด้วย


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยสวมใส่ผ้าทอไทย เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยในทุกโอกาส ตามแนวทางโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยในวันนี้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดงานเดินแบบผ้าไทยที่มีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม พร้อมกับฉากหลัง คือ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ถือเป็นการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ คนไทยมาร่วมใส่ผ้าไทยกันทุกที่และทุกโอกาส พร้อมทั้งรณรงค์ให้เกิดกระแสการใช้ผ้าไทยเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดทำหนังสือรวบรวมพระวินิจฉัยต่าง ๆ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาประมวลผลกลั่นกรอง เพื่อจัดทำเป็นคู่มือเรื่องผ้า เผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องผ้า ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะคัดเลือกภาพกิจกรรมงานเดินแบบในวันนี้ บันทึกไว้ในหนังสือคู่มือเรื่องผ้าด้วย และจะดำเนินการจัดพิมพ์ นำทูลเกล้าฯ ถวายพระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมมอบให้กับคณะรัฐมนตรี รวมถึงสถานทูตและสถานกงสุลในประเทศไทย เพื่อนำไปเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความทรงจำ ณ อนุสรณ์แห่งชีวิตและโบราณสถานแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย


ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงานเดินแบบแสดงชุดผ้าไทยกระทรวงมหาดไทยเป็นการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน โดยเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปี 2565 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีอาชีพ มีรายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะผ้าไทยล้วนทำมาจากสีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีหรือผ้าใยสังเคราะห์ ทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาติ และที่สำคัญวันนี้ได้รับมีการเชิญช่างภาพจากนิตยสาร Vogue มาช่วยบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นว่า ความงดงามแบบไทย ๆ คือ หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าภูมิใจของโลก


โอกาสนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สวมชุดผ้าไหมแพรวา ร่วมเดินแบบแสดงชุดผ้าไทยในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั้งคนในจังหวัดอื่นๆ และทั่วโลก ได้รับรู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผ้าไหมแพรวาที่งดงามทรงคุณค่าและมีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสน่ห์ของผ้าไหมแพรวา ซึ่งมีลวดลายที่สวยงาม วิจิตร ประณีต จนได้ชื่อว่า เป็น ราชินีแห่งไหม ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้มาท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงขับเคลื่อนผ่านโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อที่จะให้พระราชปณิธานที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญยิ่ง คือ การที่จะทำให้พี่น้องคนไทยกลุ่มอาชีพช่างศิลป์ และช่างฝีมือ สามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จากงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/09/2022 08:14 น. by เสียงภูพานออนไลน์