ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เชิญเที่ยวงาน ช้อป ซิม แซะ แชร์ การ “วิถี วิธีหนองบัวลำภู แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022”

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ กิจกรรม เอกลักษณ์ของชุมชน ที่โดดเด่นอาทิ ภูพานน้อย พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ถ้ำเอราวัณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตาดไฮ

ในขณะที่ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบขวัญตา(วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตา) และศูนย์การเรียนรู้เทวาผ้าไทย(วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู เทวาผ้าไทย) ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนการทอผ้าจากชาวบ้านที่รังสรรค์ออกมาแต่ละผืนได้อย่างประณีตและงดงาม ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มีสินค้าที่เป็นรู้จักและขึ้นชื่อในเรื่อง “ผ้าฝ้ายและผ้าไหม” ถือเป็น Soft Power ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการสร้างแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์ไปสู่สากลอย่างแบรนด์ “ขวัญตา” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอย่างมาก และจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ความเป็น “แพรพรรณลุ่มภู” ให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัส และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเส้นทางผ้าอีกด้วย

ในโอกาสนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มอาชีพสตรี และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิตของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู แพรพรรณ ลุ่มภู สู่สากล 2022 ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำหรับกิจกรรมการประกวดแฟชั่นโซว์ผ้าพื้นเมืองหนองบัวลำภู จัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2565 พร้อมการจัดกิจกรรมวันพัฒนาชุมชน CD Day และการประกวดร้องลูกทุ่ง ประเภทประชาชนทั่วไป ในวันที่ 24 กันยายน 2565 จึงเชิญชวนร่วมเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ เวทีลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมกิจกรรมประกวดแฟชั่นโชว์ผ้าทอพื้นเมืองหนองบัวลำภู ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป