ข่าวอัพเดทรายวัน

บุรีรัมย์น้ำเอ่อท่วมนาข้าวพืชไร่ 10 อำเภอคาดเสียหายกว่า 7 หมื่นไร่เร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือ

ฝนตกสะสมต่อเนื่อง บวกกับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่ไหลมาสมทบลแม่น้ำมูล ลำสะแทด และลำน้ำธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ ได้เอ่อเข้าท่วมนาข้าว ไร่อ้อย มัน ปาล์ม ยางพารา คาดเสียหายกว่า 7 หมื่นไร่ ประกาศภัยแล้ว 4 อำเภอ เร่งสำรวจรายงาน ปภ. และจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือ

วันที่ 21 ก.ย.65 หลังจากมีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงทั้งได้ไหลมาสมทบลงแม่น้ำมูล ลำสะแทด และลำน้ำธรรมชาติอีกหลายแห่งที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของเกษตรเป็นวงกว้าง ซึ่งจากข้อมูลรายงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด พบว่าขณะนี้มีน้ำท่วมนาข้าว ไร่อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม และยางพาราของเกษตรในพื้นที่ 10 อำเภอ มีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ บ้านด่าน สตึก บ้านใหม่ไชยพจน์ พุทไธสง แคนดง ชำนิ คูเมือง พลับพลาชัย และ อ.นาโพธิ์ แล้วกว่า 71,000 ไร่ คาดว่าจะได้รับความเสียหายทั้งหมด
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ทางผู้นำหมู่บ้าน ท้องถิ่น สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อรายงานอำเภอ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจังหวัด เพื่อพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย ขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว 4 อำเภอ มีอำเภอเมือง บ้านด่าน สตึก และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จากนั้นจะได้เสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไป