ข่าวอัพเดทรายวัน

เทศบาลนครขอนแก่นเร่งตรวจเช็คจุดอันตรายกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟรั่ว-ไฟดูด สร้างอันตราย ปชช.โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม 16 จุด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตามที่ได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากอุบัติภัยในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอุบัติภัยจากไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าช็อตและไฟฟ้าดูดที่อาจทำให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิตได้ ดังกรณีเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดเนื่องจากฝนตกน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี จึงมีสั่งการให้ทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว โดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้สำนักช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบจุดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว สร้างอันตรายแก่ประชาชน กำชับหากพบจุดเสี่ยงต้องตัดไฟทันที

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าสูงกว่าปกติ โดยส่วนใหญ่มักมีสาเหตุจากความชื้นจากฝน อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ประกอบกับน้ำเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาไฟฟ้ารั่วในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจากที่มีข่าวการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ทางเทศบาลนครขอนแก่นไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้สำนักช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ โดยแบ่งพื้นที่ตรวจสอบเป็น 3 พื้นที่ ตามความเร่งด่วน

“โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม 16 จุด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พื้นที่รอบสถานศึกษาทั้งหมด ทั้งสังกัดเทศบาลและต่างสังกัด,ถนนสาธารณทั่วไปที่มีเสาไฟฟ้าของเทศบาลตั้งอยู่ ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่นี้ได้มีการตรวจสอบและแก้ไข นอกจากนี้คณะทำงานของเทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานการตรวจสอบและแก้ไขต่อนายกเทศบาลนครขอนแก่น และผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุก 2 สัปดาห์”

นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และย้ายขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง หากมีน้ำท่วมบ้าน ให้สับคัตเอาท์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มาดำเนินการปลดสวิตช์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนแช่น้ำ รวมถึงไม่ควรลุยน้ำเข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว อาจจะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หากท่านใดประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อสำนักช่าง 043-221578

Last Updated on 23/09/2022 07:12:54 by เสียงภูพานออนไลน์