ข่าวอัพเดทรายวัน

จ.นครพนม ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 -2565 อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มามอบให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความเข้มแข็ง สามัคคี และได้ร่วมกันป้องกันยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนของตนเอง นำมาซึ่งความสงบสุข ความปลอดภัยและร่มเย็นในหมู่บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่อง มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุดเดิมที่หมดวาระ และมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 ให้กับตัวแทนบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จากนั้นร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้ระดมทุนต่อยอดเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครพนม เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 49,780 บาท

โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีจุดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบพิธีพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครั้งแรกในปี 2547 เป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท และได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2565 ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประธานในการพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 ภายใต้แนวคิด 90 พรรษาแม่ของแผ่นดิน (ร้อยความรักรวมดวงใจประชาไทยร่มเย็น) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลน อิมแพ็ค เมืองทองธานี และในโอกาสดังกล่าวนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครพนม เข้ารับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 24 กองทุน

และในวันนี้จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครพนม จึงได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2564-2565 ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดของประชาชน ทั้งเป็นการกระตุ้นให้แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดความภาคภูมิใจ เกิดอุดมการณ์อันหนักแน่น ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสนองพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน

Last Updated on 23/09/2022 19:25:38 by เสียงภูพานออนไลน์