ข่าวอัพเดทรายวัน

กฟผ.ชวนเด็ก เยาวชนและชาวบ้านร่วมทำกิจกรรมโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชักชวนเด็กๆเยาวชนและชาวบ้านตูมน้อย ต.เมืองเก่า ขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสอดรับนโยบายจังหวัดขอนแก่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวถือเป็นปอดของชุมชน ณ วัดป่ามิ่งเมือง บ้านตูมน้อย จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ป่าชุมชนวัดป่ามิ่งเมือง บ้านตูมน้อย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม มีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ และนายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้,ร่วมด้วย นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า, นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ชาวบ้านตูมน้อย จิตอาสา อสม.อปพร.เดินทางมาร่วมปลูกป่ากว่า 300 คน.

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 28/09/2022 10:21 น. by เสียงภูพานออนไลน์