ข่าวอัพเดทรายวัน

ทหาร “อุดช่องขาดลำห้วยใหญ่” ป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่เขตเมืองขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 23 โดย กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 จัดกำลังพล “จิตอาสาพระราชทาน” จำนวน 12 นาย ลงพื้นที่ทำพนังกั้นน้ำบริเวณช่องรอยขาดลำห้วยใหญ่ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของแม่น้ำพอง และเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากคืนที่ผ่านมา สำหรับการขาดของคูกั้นลำห้วยใหญ่ในครั้งนี้ คาดว่าเกิดจากรอยรั่วของคูกั้นน้ำประกอบกับมีมวลน้ำปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้คูกั้นลำห้วยขาดความกว้างประมาณ 5 เมตร ทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาของประชาชน และหากไม่สามารถอุดช่องขาดนี้ได้มวลน้ำจากลำห้วยใหญ่จะไหลทะลักเข้าพื้นที่เขตเมืองขอนแก่น ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ ในการนี้ พันเอก อวยชัย เอกะกุล ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 23 ได้สั่งการให้กำลังพลลงพื้นที่อุดช่องขาดคูกั้นลำห้วยใหญ่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น และบ้านเรือนประชาชน ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของ เทศบาลตำบลสำราญ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 23 ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ชลประทาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกรอกกระสอบทรายบิ๊กแบ๊กทำพนังกั้นน้ำ จึงสามารถอุดรอยขาดของคูกั้นลำห้วยใหญ่ได้สำเร็จ