ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

จังหวัดยโสธรนำถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้กับชาวบ้านที่มีบ้านเรือนถูกนำท่วมในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวบ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังพร้อมกับได้นำถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับชาวบ้านที่มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโนรูจนเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่บ้านแจนแลน หมู่ที่ 3 และบ้านตูม หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร จำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ก็ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัยโดยการจัดพื้นที่ปลอดภัยเป็นจุดอพยพชั่วคราว พร้อมกับจัดให้มีน้ำประปา ไฟฟ้า ห้องสุขาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้ครอบครัวที่ประสบภัยได้อพยพเข้าไปพักอาศัยในจุดอพยพชั่วคราวแห่งนี้ โดยมีนางวิชชุฎา เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายแพทย์ภาณุพันธุ์ ปฐมสินชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายสราวุธ นามสีลี นายอำเภอค้อวัง ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หอการค้าจังหวัดยโสธร นายก อบต.กุดน้ำใส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ร่วมกันมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธรขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหากมีการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ลงมาสมทบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำชีในช่วงวันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 อาจส่งผลกระทบให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี ลำโพง และลำเซบาย จำนวน 9 อำเภอ 32 ตำบล 67 หมู่บ้าน และ 5 ชุมชนเมือง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/10/2022 09:02 น. by เสียงภูพานออนไลน์