ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดนครพนม เปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

วันที่ 1 ต.ค.65 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รอง ผวจ.นครพนม นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผอ.ททท.สำนักงานนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ฯ โดยมีนางสาวกนกพร ไชยศล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน

งานประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีเก่าแก่และงดงามของจังหวัดนครพนม ที่จัดให้มีขึ้นในเทศกาลออกพรรษาของทุกปี เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท และขอขมาลาโทษแม่น้ำ ตามคติความเชื่อว่าเป็นการเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำ สำหรับในปีนี้จังหวัด ได้ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ องค์กรภาคเอกชน ชาวนครพนม ร่วมกันจัดงานประเพณีไหลเรือไฟฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหลเรือไฟและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และงดงามของจังหวัดนครพนม ให้คงอยู่คู่บ้านเมืองสืบไป เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความร่วมมือ และความสมานฉันท์ในสังคม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ประเพณีไหลเรือไฟให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสืบไป
การจัดงานในปีนี้ กำหนดขึ้นในวันที่ 1 -11 ต.ค.65 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม แต่ละวันมีกิจกรรม เช่น การจัดแสดงซุ้มวิถีชีวิตคนทำเรือไฟ การไหลเรือไฟโชว์ในแม่น้ำโขงทุกวัน การไหลเรือไฟแข่งขัน 12 ลำ การไหลเรือไฟโบราณ คืนวันที่ 8 และ 10 ต.ค. การลอยกระทงสายมีทุกวัน การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ กิจกรรมอาหารพื้นถิ่น “เชฟชุมชน” เดินแบบผ้าไทย การแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน การแสดงคอนเสิร์ต การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

กิจกรรมการแสดงครอบคลุมทุกกลุ่ม และช่วงวัยให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีฯ ในวันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 65 เป็นวันออกพรรษา เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของการจัดงานฯ ในช่วงเช้ามีพิธีรำบูชาพระธาตุพนม บริเวณหน้าวัดพระธาตุวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม ช่วงบ่ายมีมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำไปจุดต่อบนเรือไฟทุกลำ เพื่อความเป็นสิริมงคล

จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่พสกนิกรชาวจังหวัดนครพนม อย่างหาที่สุดมิได้ และในภาคค่ำจะเป็นพิธีเปิด “มหกรรมเรือไหลเรือไฟนครพนม” รับชมการไหลเรือไฟอันตระการตา เช้าวันที่ 11 ต.ค. มีพิธีทำบุญตักบาตรเทโว เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช