ข่าวอัพเดทรายวัน

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.23 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอบ้านแฮด

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 คุณสิริรักษ์ ขันธุปัฏน์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.23 และคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พัน.มทบ.23 เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพกองทัพบก ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าแดง บ้านแจ้งกระหนวน และบ้านป่าม่วง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แม่น้ำชีเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่พืชผลทางการเกษตรเป็นวงกว้าง และเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง ศบภ.มทบ.23 โดย พัน.มทบ.23 ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง ขณะที่บางหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถูกน้ำท่วมเส้นทางเข้าออกต้องใช้เรือในการเดินทางและเริ่มขาดแคลนสิ่งอุปโภคบริโภค ซึ่งคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกฯ ได้มอบถุงยังชีพกองทัพบกให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการพลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่อไป.

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/10/2022 14:54 น. by เสียงภูพานออนไลน์