ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห่วงใยความปลอดภัยครูนักเรียนเตรียมการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม

ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห่วงใยความปลอดภัยครูนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งได้เตรียมการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า จากกรณีที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมานานหลายวัน ทำให้มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ของ จ.ศรีสะเกษ ตนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของคณะครู นักเรียน และทรัพย์สินของทางราชการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทุกแห่ง ได้เตรียมการป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินของราชการได้

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตนจึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทุกแห่ง ได้เตรียมการป้องกัน ดังนี้ 1. ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ย้าย เก็บขึ้นที่สูงหรือปลอดภัย จากสถานการณ์ พายุ น้ำท่วม 2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ที่อยู่ต่ำน้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 3. ตัดแต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ที่อาจล้ม หรือหักโค่น ทับอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันให้เกิดความปลอดภัย 4. แจ้งนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ให้ดูแลความปลอดภัยในสถานการณ์ดังกล่าว 5. กรณีสถานการณ์น้ำท่วมขังและน้ำมากอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนให้พิจารณาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามอำนาจที่มีและรายงานให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับทราบ 6. รายงานทางไลน์ในเบื้องต้นต่อผู้บังคับบัญชาทันที และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอและให้ความช่วยเหลือตามระบบต่อไป ทั้งนี้ด้วยความรักและห่วงใยผู้บริหารสถานศึกษา พี่น้องคณะครู นักเรียนทุกคน เรามารวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยกัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/10/2022 15:07 น. by เสียงภูพานออนไลน์