ข่าวอัพเดทรายวัน

ส.ส.ดร.มหานิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.สกลนคร ติดตามดูสถานที่ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค ที่ชาวบ้านจากบ้านเชียงสือใหญ่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ส.ส.ดร.มหานิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.สกลนคร พร้อมด้วย นายวัยพจน์ ปัญญะ ผอ.ร.ร.อนุบาลเต่างอย และคณะทำงานพรรคเพื่อไทย เขต2 ได้ไปติดตามดูสถานที่ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค ที่ชาวบ้านจากบ้านเชียงสือใหญ่ บ้านโนนสามัคคี บ้านอุดมวัฒนา ที่ไดเขยายหมู่บ้านออกไปอยู่ตามไร่นา ถนนสายโคกบะกว้าง -บ้านเชียงสือน้อย อยู่ในเขตบ้านโนนสามัคคี บ้านเชียงสือน้อย ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร จำนวน 21 หลังคาเรือน ได้ขอให้ช่วยเหลือเพื่อการขยายเขตไฟฟ้าออกไปตามบ้านเรือนไร่นาดังกล่าวพร้อมรับมอบหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน ต่อมาจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชาวบ้านโนนสามัคคี คุ้มบ้านมหากาล ด้านติดต่อบ้าน ซึ่งได้ขอขยายไฟฟ้าเมื่อ 2 เดือนก่อน ซึ่งการไฟฟ้าได้ขยายและติดตั้งให้แล้ว ชาวบ้านโนนสามัคคี จึงขอขอบคุณ ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา ที่ได้ประสานกับการไฟฟ้าโพนนาแก้ว การไฟฟ้าสกลนครและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนในทันที มา ณโอกาสนี้และคงจะมีการขยายเขตไฟฟ้าที่ที่ขอในวันนี้ด้วยครับ ซึ่ง ส.ส.ดร.มหานิยม จะได้มีการประสานผู้จัดการไฟฟ้าโพนนาแก้ว และ กฟภ.สกลนคร ต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/10/2022 15:32 น. by เสียงภูพานออนไลน์