ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนมเปิดด่านท้องถิ่นเชื่อมแขวงคำม่วนรับเทศกาลออกพรรษา

วันที่ 2 ต.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ด่านท่าเรือเทศบาลเมืองนครพนม เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และเรือบรรทุกผู้โดยสาร เพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวสปป.ลาว ที่จะเปิดให้มีเดินทางไปมาหาสู่ต่อกัน หลังจากที่ว่างเว้นด่านท้องถิ่นหรือด่านประเพณีนี้มาร่วม 3ปี อย่างคึกคัก บริเวณด่านท่าเรือเทศบาลเมืองนครพนม พบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต่อการเปิดด่านท่าเรือที่จะเปิดอย่างเป็นทางการที่มีขึ้นใน วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00น.เป็นต้นไป หลังได้รับหนังสือการอนุมัติตามข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติให้เปิดด่านท้องถิ่นท่าแขก สำหรับการเข้า-ออกทั่วไปภายในแขวงคำม่วนกับจังหวัดนครพนมของไทย ทำให้ด่านท่าเรือแห่งนี้ได้กลับมาเริ่มคึกคักอีกครั้งหนึ่ง

นายนพดล สุคนธา ผู้ควบคุมเรือข้ามฟากของไทย กล่าวว่า ขณะกำลังตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ จนถึงเสื้อชูชีพ เพื่อความปลอดภัยให้ผู้โดยสารที่จะมีขึ้นนั้น ได้แสดงดีใจที่มีการเปิดด่านท้องถิ่นแห่งนี้อีกครั้ง พร้อมทั้งกล่าวอยากเห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว สปป.ลาว มีการไปมาหาสู่อย่างแต่ก่อน อีกทั้งขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ มาร่วมงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนม ซึ่งปีนี้เหล่าศิลปินเรือไฟจาก 12 อำเภอ ได้ร่วมกันแสดงฝีมือการประดิษฐ์อย่างเต็มที่

ส่วนด้านอาคารด่านท่าเรือ จุดบริการหนังสือผ่านแดนชั่วคราว ภายในสำนักงานพบว่ามีเจ้าหน้าที่ส่วนปกครองของอำเภอเมืองนครพนม กำลังจัดเตรียมความพร้อมและช่วยกันทำความสะอาดของสถานที่รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถออนไลน์ฐานข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรองรับการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวประเภท พำนักได้ 3 วัน 2 คืน

จากการสอบถาม นางสาวนันทกา ประเสริฐและนางสาวจุฑารัตน์ บุรชาติ เจ้าหน้าที่บริการออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว กล่าวว่า ขณะนี้การเตรียมความพร้อมมีไม่ต่ำกว่า90% รอเพียงเจ้าหน้าที่ด้านไอทีมาเชื่อมต่อระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับช่องทางและวิธีการไม่ยุ่งยาก สามารถถือบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวมารับบริการหรือลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ามาก่อนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วก็ได้ โดยเข้าไปในเว็ปไซด์ของกรมการปกครอง เลือกเข้าค้นหา สำนักงานบริการออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเพื่อสแกนคิวอาร์โค๊ตลงทะเบียนล่วงหน้าได้ สำหรับค่าธรรมเนียมออกหนังสือ คนละ 30 บาทไม่รวมค่าถ่ายเอกสาร

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/10/2022 19:15 น. by เสียงภูพานออนไลน์